Přejít k obsahu

3

Pobyt v České republice

Naposled upraveno: April 5, 2022 1:22 PM

Pozastavila Česká republika vydávání víz pro ruské občany?

🚫 Vydávání víz je silně omezené. Bylo zastaveno přijímání žádostí o víza i dlouhodobé pobyty podávaných na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Tohle jsou výjimky:

 1. žádost o krátkodobé vízum podaná rodinným příslušníkem občana České republiky nebo jiného státu Evropské unie
 2. podané osobou, jejíž pobyt je v zájmu České republiky, který osvědčuje ministr zahraničních věcí.

Tyto žádosti je možné v Rusku podat aktuálně pouze na Ambasádě České republiky v Moskvě.

Udělování Schengenských víz pro ruské občany je na základě rozhodnutí vlády ČR aktuálně pozastaveno. Musíte požádat o Schengenské vízum jiný stát než Českou republiku.

Zdroj (CZ): https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOACC3J66OE

Jaké jsou jiné možnosti?

Ostatní možnosti jsou:

 • povolení k trvalému pobytu z humanitárních důvodů
 • humanitární azyl

Povolení k trvalému pobytu z humanitárních důvodů

Žadatel o trvalý pobyt z humanitárních důvodů nemusí splňovat podmínku předchozího nepřerušeného pobytu na území ČR.

Povolení se uděluje pouze z humanitárních důvodů, zejména:

 • je-li žadatel v manželství s člověku, kterému byl předtím udělen azyl; manželství muselo být uzavřeno předtím, než člověk v azylu v vstoupil do ČR
 • je-li žadatel dítětem člověka, kterému byl předtím udělen azyl, příp. je-li dítě závislé na člověku v azylu
 • byl-li žadatel občanem České republiky v minulosti

Jak dlouho můžu zůstat?

Povolení je uděleno na 10 let.

Můžu pracovat?

Ano, toto jsou možnosti: https://www.cicops.cz/en/social-counselling/36-infoservis/job-counseling/losing-a-job/80-what-to-do-when-you-lose-your-job

Můžu cestovat?

Platné povolení k pobytu vám umožňuje pobyt v ČR a cestování do EU. Maximální pobyt v jiné zemi EU (v schengenské zóně) je 90 dní (za období 6 měsíců).

Humanitární azyl

O azyl můžete požádat pouze na území České republiky.

Azyl je udělen z humanitárních důvodů, zejména:

 • lidem splňujícím podmínky humanitárních důvodů (např. vysoký věk, handycap nebo vážná nemoc)
 • z oblastí zasažených humanitární katastrofou (přírodní, válečná, apod.)

Zároveň můžete žádat o mezinárodní ochranu. Toto jsou validní důvody:

 • pronásledování na základě politických názorů
 • objektivní strach z pronásledování na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině, zastávání určitého politického názoru
 • objektivní strach z vážného ublížení na zdraví v zemi vašeho původu

Azyl může být poskytnut i rodinným příslušníkům žadatele o azyl.

Zdroj (anglicky): https://www.mvcr.cz/migrace/soubor/informace-pro-zadatele-o-mezinarodni-ochranu-anglicky.aspx

Jak dlouho můžu zůstat?

Azyl je udělen na dobu neurčitou.

Můžu pracovat?

Žadatel o azyl může pracovat po uplynutí 6 měsíců od sdělení údajů k žádosti o azyl, k výkonu práce potřebuje pracovní povolení.

Jak vypadá proces?

Jako žadatel je člověk nejprve ubytován v přijímacím středisku. Žadateli není umožněno opustit středisko bez povolení.

Během vyřizování žádosti je člověk postupně přesunut do pobytového střediska které už opouštět může. V tomto čase si může vyřídit i jiné ubytování na vlastní náklady.

Pokud je žádost o azyl schválena, člověk se může volně pohybovat po teritoriu Schengenské zóny (není-li na seznamu nežádoucích osob dané země).

Pokud žadatel během vyřizování žádosti vycestuje ze země, žádost mu pravděpodobně bude odmítnuta. the granted asylum.

Více info: https://www.mvcr.cz/migrace/soubor/informace-pro-zadatele-o-mezinarodni-ochranu-anglicky.aspx

Jaká jsou práva dětí? Mají přístup ke vzdělání?

Všechny děti mohou navštěvovat základní školu v České republice, včetně těch, kteří zde žijí nelegálně.

Děti, které žijí v České republice elgálně, mohou navštěvovat střední školy i univerzity.

Jsou rodiny žadatelů o azyl rozděleny?

Ne. Je-li člověku poskutnut azyl, mohou jeho nejbližší příbuzení (manžel/manželka, děti, rodiče v případě nezletilého) žádat o azyl na základě sjednocení rodiny.

Mám rodinné spojení s člověkem z Ukrajiny

Připravujeme informace.

Co když ruský občan žije na Ukrajině?

To záleží na typu jeho rezidence. Rada Evropské unie rozhodla prozatím udělovat dočasnou ochranu. Dočasná ochrana bude také poskytnuta občanům třetích zemí, kteří byli na Ukrajině pod mezinárodní ochranou (nebo podobným institutem). Bude se týkat i těch, kteří prokáží že na Ukrajině žili před 24. únorem 20222 na základě platného pobytového povoilení a nemůžou se bezpečně vrátit do své země.

Jsem ruský občan v manželství s ukrajinským občanem. Mění to něco?

Ano. Dočasná ochrana je poskytnuta rodinným členům žijícím na Ukrajině před 24. únorem 2022.

Nelegální pobyt

Teoreticky můžete získat Schengenské vízum do jiné země v EU, cestovat s ním do České republiky - a po 90 dnech neodjet. To samozřejmě není legální.

Jaká jsou nebezpečí?

Finanční postih a vyhoštění.

Může být člověk vrácen zpět do Ruska?

Ano. Soud stanoví v jaké lhůte člověk musí opustit zemi. Soud také stanoví na jak dlouho člověku nebude umožněno cestovat do Čech ani do jiné země Evropské unie.

Pokud byl člověk žadatelem o azyl, Česká republika ho nesmí vrátit zpět do země ve které by pravděpodobně čelil nebezpečí na základě své rasy, vyznání, národnosti, politickým názorům či příslušnosti k určité sociální skupině.

Koho můžu kontaktovat aby mi pomohl s vyřízením žádosti?

Shromažďujeme seznam kontaktů. Aktuálně svou pomoc nabízí:

BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář s.r.o

 • kontaktní osoba: Karla Kratochvílová
 • email: karla.kratochvilova@bbv-ak.cz

Je jednodušší pobývat v jiných zemí EU?

Pravděpodobně ano. Podívejte se na článek Ostatní země v naší info sekci.

Praktické informace

 1. Odjezd z Ruska

  • Co dělat pokud mě zadrželi?
  • Jaké dokumenty potřebuju?
  • Co když nemám mezinárodní pas?
  • Jak získat vízum se kterým mě pustí do EU?
 2. Vstup do EU

  • Uděluje Česká republika v tuto chvíli nějaká víza pro ruské občany?
  • Jaká víza můžu dostat od jiné země?
  • Jaké země EU stále udělují Schengenská víza pro ruské občany?
  • Může se člověk se Schengenským vízem volně pohybovat v EU?
  • Jak můžu požádat o Schengenské vízum?
  • Můžu zůstat v České republice po dobu 90 dní, mám-li Schengenské vízum?
 3. Pobyt v České republice